Inspektor, a dozór budowlany.

53Nie od dziś wiadomo, że żadna budowa nie może toczyć się bez organu sprawującego nad nią kontrolę. W końcu musi być ktoś, kto weźmie odpowiedzialność za to, że dany budynek, czy też inna inwestycja, spełnia normy i nadaje się do użytku. Tutaj pojawia się rola inspektora, który sprawuje dozór budowlany.
Głównymi organami sprawującymi nadzór budowlany są Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a także Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wiadomo jednak, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie będzie zajmował się każdą drobną inwestycją w kraju. Jego rolę na szczeblach wojewódzkich, czy też powiatowych, przejmują miejscowe inspektoraty. Jeżeli chodzi o dozór budowlany na szczeblu powiatu, to mamy tu do czynienia z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, do którego zadań należy nadzór nad każdą inwestycją, której prawo budowlane nie przypisuje innego organu nadzoru. Jest to tzw. domniemanie kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Na stopniu wyższym zadania nadzoru organizuje właśnie wspomniany wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego.

Czym jest dozór budowlany?

Czym jest dozór budowlany?

Każdy, kto miał do czynienia z remontem domu lub mieszkania doskonale wie, że ekipa remontowa potrafi dać się we znaki. A remont jest przecież stosunkowo małą inwestycją. Przy dużych zleceniach, takich jak budowa, potrzebny jest ktoś, kto wszystkiego dopilnuje. I tutaj pojawia się dozór budowlany.
Czym dokładnie jest wspomniany przeze mnie dozór budowlany? Jest on niczym innym jak systemem kontrolowania, a także sprawowania nadzoru nad procesami budowania. Głównymi organizatorami dozoru budowlanego jest Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, a także inne organy architektoniczno – budowlane.
Dozór budowlany jest pojęciem dość szerokim. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ma na przykład za zadanie wyjaśnianie okoliczności i przyczyn powstawania wypadków budowlanych czy też prowadzenie rejestru osób, które posiadają uprawnienia budowlane, czy też ludzi, którzy byli karani w związku z działalnością zawodową. Organy dozoru budowlanego wydają także decyzje administracyjne w sprawach budowlanych oraz dbają o przestrzeganie prawa budowlanego.

Czym dokładnie jest budownictwo

54Można śmiało powiedzieć, że odkąd tylko ludzie zeszli z drzew i stanęli w miarę prosto na nogach, ich działaniom zawsze towarzyszyło budowanie. Przez wszystkie stulecia przeszliśmy od prymitywnych szałasów i lepianek, do olbrzymich i zaawansowanych technicznie budynków. Nie każdy jednak byłby w stanie tak po prostu wymyślić budynek i zlecić jego realizację. Tym zajmuje się bowiem oddzielna dziedzina, jaką jest budownictwo. Bez rozwoju tej dziedziny nie byłoby Jiaozhou Bay, najdłuższego (42km) mostu na świecie, czy też Burdż Chalifa – najwyższego budynku świata, znajdującego się w Dubaju.
Budownictwo jest częścią szerszej dziedziny zwanej inżynierią lądową. Do najważniejszych zadań budownictwa należy rzecz jasna budowa nowych obiektów, jednak nie jest to wszystko. Gałąź ta zajmuje się także modernizacją, odbudową, przebudową, a ponadto rozbiórką istniejących obiektów. Można także mówić o dwóch rodzajach budownictwa, ze względu na to, gdzie znajdują lub mają się znaleźć obiekty budowlane. Mowa tu o budownictwie lądowym i wodnym.

Budownictwo wodne

Budownictwo wodne

Rozwój budownictwa w dzisiejszych czasach wydaje się być powstrzymywany jedynie przez możliwości finansowe inwestorów. Dowodem na to są budynki, które wznoszone są na ponad pół kilometra wzwyż, czy wielkie mosty ciągnące się po dnach morskich. Są to konstrukcje tak zaawansowane technicznie, że nie każdy pracujący w zawodzie od lat projektant, inżynier czy konstruktor podjąłby się ich realizacji. Tak czy inaczej są tacy, którzy nie boją się trudnych zleceń i zapisują się tym samym w historii świata.
Jednak to wszystko nie byłoby możliwe bez specjalistycznej wiedzy z zakresu budownictwa. Te z kolei dzieli się na budownictwo lądowe i wodne. Co wchodzi w skład budownictwa wodnego? Na przykład tamy, kanały, śluzy, jazdy, jazów oraz wałów przeciwpowodziowych. Przykładem budownictwa wodnego w Polsce jest na przykład Szlak Batorego, który przygotowywany jest do celów turystycznych. Na świecie są to na przykład Zapora Vajont w Dolomitach czy też Tama Hoovera na rzece Kolorado w Stanach Zjednoczonych.

Budownictwo lądowe

55Tworzenie jest esencją naszego świata. Gdyby nie budowanie, projektowanie, wymyślanie czy konstruowanie, to z pewnością niewiele różnilibyśmy się od zwierząt. Wznoszenie wspaniałych budowli jest jednym ze znaków naszych czasów, chociaż już przed tysiącami lat powstawały wspaniałe budowle, takie jak piramidy w Egipcie czy w Ameryce Południowej, a także np. świątynia Angkor Wat w kambodżańskiej dżungli.
Budowle, o których wspomniałem wymagały olbrzymiej wiedzy z dziedziny budownictwa i jeszcze większego zaangażowania sił. Niektórzy nawet twierdzą, że ówcześni ludzie nie mogli zbudować tak wspaniałych konstrukcji, które przetrwały tysiące lat. Dziś możliwości są o wiele większe i budownictwo rośnie w siłę. Od 1931 do 1973 najwyższy był budynek Empire State, później do 1998 królował Sears Tower, a przez kolejne sześć lat najwyższy był Petronas Towers w Kuala Lumpur. W roku 2004 ukończono budowę Taipei 101, który dzierżył miano najwyższej budowli do roku 2009, kiedy to otwarto Burdż Chalifa w Dubaju. Ten ostatni budynek bije wszelkie rekordy wysokości, bo mierzy aż 828 metrów. Drugi w kolejności budynek ma „tylko” 601 metrów i jest to Abraj Al Bait powstały w 2012 roku. Są to współczesne cuda budownictwa lądowego.