Archiwum miesiąca Październik, 2016

Rzeczoznawca

Każdy majątek ma swoją wartość. Jak wycenić wartość danej nieruchomości? Wycenę dokonuje się na podstawie określenia wartości rynkowej, odtworzeniowej lub kastralnej. Aby określić wartość rynkową danej nieruchomości, niezbędna jest wcześniejsza analiza rynku nieruchomości. Dokonuje się ją w celu uzyskiwania cen lub stawek czynszu. Stosuje się w tych działaniach tak zwane podejście porównawcze lub podejście dochodowe. […]

Rodzaje

Przepisy prawa dokonują podziału głównych pojęć. Definicja nieruchomości ma pewien podział. Nieruchomości dzielą się na gruntowe, budynkowe, lokalowe i rolne. Nieruchomości gruntowe to inaczej pewne części powierzchni ziemskiej. Stanowią one odrębny przedmiot własności. Na daną nieruchomość gruntową składają się także wszystkie budynki, urządzenia i rośliny, które znajdują się na danym gruncie. Są to części składowe […]

Inwestycje

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz częściej mówi się o kryzysie finansowym wiele inwestycji może wydawać się bardzo ryzykowne. Granie na giełdzie, kupowanie i sprzedawanie akcji nie przynosi już takich korzyści materialnych jak kilka lat temu. Ludzie, którzy mają wolną gotówkę do zainwestowania najczęściej lokują ją w nieruchomościach, takich jak domy, mieszkania czy grunt. Powód tej […]

Pojęcie

Na daną definicje składa się wiele pojęć, które są związane z danym wyrażeniem. W Polsce definicje nieruchomości regulują przepisy prawa. Za nieruchomości uważa się części powierzchni ziemskiej, które według przepisów stanowią odrębny przedmiot własności. Do nieruchomości zalicza się także budynki, które trwale łączą się z gruntem. Znaczenie pojęcia to także części takich budynków, które z […]

Zysk

Posiadanie mieszkania to nie tylko komfort posiadania własnego miejsca do życia. Może to być również sposób na zarobienie pieniędzy. Jeżeli na przykład ktoś ma dwa mieszanki to jedno z nich może na przykład sprzedać lub wynająć. Istnieje też inna sytuacja. Jeżeli ktoś posiada mieszkanie, ale pracuje bardzo daleko i bardziej niż dojeżdżanie opłaca mu się […]