Posted in Bankowość online

Sytuacja tureckiej gospodarki

Po dekadzie świeckich stagnacji na zachodzie i wyjątkowo niskich stopach procentowych – z ekonomicznego punktu widzenia turecka gospodarka jest „interesująca” w tym sensie, że daje…

Continue Reading...